Zelené střechy

Díky zelené střeše získáte řadu výhod a navíc šetří Vaše peníze. Vyřeší Vám stránky ekonomické, ekologické i estetické. Zelená střecha je nejen krásná, navíc Vám prodlužuje životnost střešních izolací. Významná je vysoká retenční schopnost, tedy snížení odtoku srážkových vod ze střech do kanalizace. Čímž se nám zvyšuje akumulace vody v krajině, v dnešní době velmi aktuální téma. Dokážeme Vám vytvořit krásnou střešní zahrádku, která bude funkční, s výhledem do Vašeho okolí.

Úsporná zelená střecha

Hmotnost
cca. 80-110 kg/m2
Výška vrstvy substrátu
50-80 mm
Druh vegetace
rozchodníky - suchomilné byliny - trávy
Retence vody
cca. 50-60 %


Přírodní střecha 

Hmotnost
cca. 100-230 kg/m2
Výška vrstvy substrátu
100-200 mm
Druh vegetace
byliny - trávy
Retence vody
cca. 60-70 %


Šikmá střecha

Hmotnost
cca. 100-180 kg/m2
Výška vrstvy substrátu
80-150 mm
Druh vegetace
byliny - trávy - rozchodníky
Retence vody
cca. 50-70 %

"Zelené střechy byly v České republice dlouho vnímány spíše jako estetická než funkční záležitost. Současné problémy měst v důsledku klimatických změn a jejich působení na husté zástavby měst a jejich obyvatele však dávají zeleni na budovách nový rozměr. Nedostatečná kapacita kanalizace v době přívalových dešťů, znečištění ovzduší v důsledku zahušťování dopravy, hlučnost, ztráta biodiverzity nebo problém městských tepelných ostrovů jsou některé z výzev, pro které zelené střechy nabízejí řešení. Rozšiřování zeleně na budovách je celosvětovým trendem. Od Číny a Singapuru přes Německo až po Kanadu jsou přírodě blízká řešení adaptace na změny klimatu preferovaným způsobem, jak pozitivně ovlivňovat koloběh vody a městské mikroklima a přispívat ke kvalitnějšímu a zdravějšímu životu ve městech."

Zdroj: Pavel Dostal a kolektiv ZPŮSOBY SYSTÉMOVÉ PODPORY VÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECHZelené střechy - fotogalerie

Kalendář
pro rezervaci
© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít